ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

 
   

Số:17 /CĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Hà Tĩnh, ngày 16tháng 9 năm 2020

 

CÔNG ĐIỆN

Về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 05 trên Biển Đông

 
   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, điện:

        - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;

        - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

        - Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển;

        - Chủ đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản;

        - Giám đốc các Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh;

        - Giám các Công tyCổ phần Thủy điện: Hồ Bốn, Hương Sơn;

        - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh;

        - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hà Tĩnh.

 

        Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh,  hồi 07 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Nam,sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10;dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm,đến 07 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Nam,sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12,vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12,biển động rất mạnh;dự báotừ đêm ngày 17/9/2020 đến ngày 20/9/2020 do ảnh hưởng của bãovàhoàn lưu sau bão, trên địa bàn toàn tỉnh sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa dự báo từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

        Thực hiện Công điện số 11/CĐ-TW hồi 07h00 ngày 16/9/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ lớn có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh,Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnhkhẩn trương triển khai ngay một số nội dung sau:

        1.Theo dõi chặt chẽ diễn biến của Bão số 5 trên các phương tiện thông tin để chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp.

        2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển vàcác địa phương ven biển tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên và thông báo, hướng dẫn cho chủ các phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 5 để tìm nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm (vùng nguy hiểm được cập nhật theo các bản tin của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia). Tổ chức hướng dẫn các phương tiện trong khu neo đậuđảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

        3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo rà soát các vùng dân cư có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng thấp trũng để kịp thời thông báo, hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó; kiểm tra, đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý rà soát các hệ thống tiêu thoát lũ để chủ động vận hành kịp thời tránh ngập úng.

        4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương kiểm tra và hướng dẫn Nhân dân có phương án đảm bảo an toàn các khu nuôi trồng thủy sản, hải sản, diện tích cây ăn quả đã chín (thu hoạch hoặc có phương án phòng, chống); đặc biệt lưu ý đối với các hộ dân nuôi trồng thủy sản ở ven biển và hạ du các công tiêu thoát lũ lớn.

        5. Yêu cầu các địa phương, các Chủ đầu tư,các Ban Quản lý dự án các công trình đang xây dựng dở dang phải có phương án đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình; kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn cao.

        6. Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Trưởng các Tiểu ban và các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các phương án của đơn vị mình để kịp thời ứng phó và hỗ trợ ứng cứu khi
cần thiết.

        7. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi, thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của bão số 5, thông báo kịp thời cho các đơn vị, địa phương và phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh kịp thời đưa tin về diễn biến của mưa, lũ cho các cấp, các ngành và Nhân dân biết để chủ động phòng, tránh có hiệu quả.

        8. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra; thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến của bão số 5, mưa lũ và công tác ứng phó báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (qua Văn phòng Thường trực, Email: chonglutbaohatinh@gmail.com) và UBND tỉnh để chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban chỉ đạo TW về PCTT;

- UBQG ƯP SCTT và TKCN;         

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;           

- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;

- Trưởng đoàn Công tác Tỉnh ủy

(chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã);

- Các thành viên BCH PCTT-TKCN tỉnh;

- Văn phòng TT BCH PCTT-TKCN tỉnh;

- Chánh VP, Phó VP UBND tỉnh;

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;

- Lưu: VT, NL1.

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Sơn

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 193.271
    Online: 4