LỊCH CÔNG TÁC

UBND PHƯỜNG ĐẠI NÀI
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm
7 giờ 30 phút Tiếp dân định kỳ phiên tháng 9 năm 2020 Đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Bí thư Đảng ủy phường; Chủ tịch UBND phường Trụ sở Tiếp công dân thành phố, số 01- đường Cao Thắng, thành phố Hà Tĩnh