LỊCH CÔNG TÁC

UBND PHƯỜNG ĐẠI NÀI
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm
14 giờ 30 phút Hội nghị lấy ý kiến người dân trên địa bàn phường Đại Nài về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 UBND phường Đại Nài * Ở Thành phố: - Đại diện phòng Quản lý đô thị; - Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất; * Ở phường: - Thường trực Đảng ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân; - Chủ tịch, phó chủ tịch UBND; - Cán bộ, công chức phường. * Tổ dân phố: - Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố. * Đại diện các hộ gia đình có liên quan (có danh sách kèm theo); Hội trường Trung tâm hành chính phường Đại Nài.
8 giờ Phối hợp điều tra khảo sát, thu thập thông tin phục vụ lập danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Tĩnh năm 2024 Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Lãnh đạo UBND và công chức địa chính phường Phòng họp tầng 3 tại UBND Thành Phố Hà Tĩnh