CẤU TỔ CHỨC

I. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường

Thứ tự

Họ và tên Chức vụ
1

Nguyễn Xuân Hương

Chủ tịch UBMTTQ
2

Lê Hữu Mai

Phó chủ tịch UBMTTQ

3

Lê Thị Tịnh Phó chủ tịch UBMTTQ

4

Nguyễn Thị Nga Ủy viên

5

Lê Văn Tý Ủy viên

II. Các tổ chức thành viên

1. Hội Cựu chiến binh phường

Thứ tự

Họ và tên Chức vụ
1

Nguyễn Công Tiến

Chủ tịch hội CCB
2

Nguyễn Thanh Tân

Phó chủ tịch hội CCB

3

Nguyễn Công Trực Ủy viên

2. Hội liên hiệp phụ nữ phường

Thứ tự

Họ và tên Chức vụ

1

Dương Thị Hiền Chủ tịch hội LHPN

2

Nguyễn Thị Nga Phó chủ tịch hội LHPN

 

   

3. Hội Nông dân phường

Thứ tự

Họ và tên Chức vụ

1

Lê Thanh Bình Chủ tịch hội ND

2

Hà Thị Hải Lý Phó chủ tịch hội ND

3

Nguyễn Văn Tâm Ủy viên

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường

Thứ tự

Họ và tên Chức vụ

1

Lê Thị Việt Nga Bí thư đoàn TN

2

Nguyễn Thu Hiền Phó bí thư đoàn TN

3

Nguyễn Minh Hoàng Ủy viên

5. Hội Người cao tuổi phường

Thứ tự

Họ và tên Chức vụ

1

Lê Hữu Mai Chủ tịch hội NCT

2

Nguyễn Mậu Phó chủ tịch hội NCT

 

   

6. Hội cựu giáo chức phường:

Thứ tự

Họ và tên Chức vụ

1

Trịnh Đức Minh CT hội cựu giáo chức

2

Phan Thị Lan PCT hội cựu giáo chức

3

Nguyễn Thị Hồng Lục Ủy viên

7. Hội khuyến học phường:

Thứ tự

Họ và tên Chức vụ

1

Lê Văn Bình CT hội KH

2

Trịnh Đức Minh PC hội KH

3

Nguyễn Thị Nga Ủy viên

8. Hội chữ thập đỏ (tàn tật, mồ côi, người mù, chất độc hóa học) phường

Thứ tự

Họ và tên Chức vụ

1

Nguyễn Thanh Tân Chủ tịch hội

2

Lê Văn Bình Phó chủ tịch hội

3

Dương Thị Hiền Ủy viên

9. Hội liên hiệp thanh niên phường

Thứ tự

Họ và tên Chức vụ

1

Lê Thị Việt Nga Chủ tịch hội

2

Nguyễn Thu Hiền Phó chủ tịch hội

3

Phan Văn Vũ Phó chủ tịch hội

10. Hội cựu thanh niên xung phong phường

Thứ tự

Họ và tên Chức vụ

1

Hồ Quang Quế Chủ tịch

2

Nguyễn Công Thức Phó chủ tịch

3

Lê Thị Việt Nga Phó chủ tịch

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nga
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 224.887
Online: 21