DANH MỤC ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

CÁC NGÀNH, BÍ THƯ, TỔ TRƯỞNG TDP PHƯỜNG ĐẠI NÀI

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

DI ĐỘNG

Mail

1

Trần Trọng Dũng

Bí thư Đảng uỷ

0913294861

dungtt.ubndtp@hatinh.gov.vn
2 Lê Thị Tịnh Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND 0945757864 tinhlt.pdainai@hatinh.gov.vn

3

Phạm Mạnh Hiền

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

0945386703

hienpm.ubtp@hatinh.gov.vn

4

Nguyễn Xuân Hương Chủ tịch UBMTTQ 0914512368 huongnx.pdainai@hatinh.gov.vn
5 Phạm Trung Hiếu Phó chủ tịch HĐND

0915383849

hieupt.pdainai@hatinh.gov.vn

6

Lê Văn Bình

Phó chủ tịch UBND

0913376413

binhlt.pdainai@hatinh.gov.vn
7 Nguyễn Công Tiến Chủ tịch Hội CCB

0916146667

tiennc.pdainai@hatinh.gov.vn
8 Lê Thị Việt Nga Bí thư Đoàn TN

0973475841

ngaltv.pdainai@hatinh.gov.vn
9 Dương Thị Hiền Chủ tịch Hội LHPN

0984114622

hiendt.pdainai@hatinh.gov.vn
10 Lê Thanh Bình Chủ tịch hội ND

0942786946

binhlt1.pdainai@hatinh.gov.vn

11

Nguyễn Hữu Sơn

Chỉ huy trưởng ban CHQS

0915636788

sonnh.pdainai@hatinh.gov.vn

12

Lê Thị Bình

Công chức Văn phòng

0918488238

binhlt.pdainai@hatinh.gov.vn

13

Trần Thị Loan

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0919632289

loantt.pdainai@hatinh.gov.vn

14

Đoàn Mạnh Cường

Công chức Địa chính - Xây dựng

0913338258

cuongdm.pthachquy@hatinh.gov.vn

15

Nguyễn Thị Thu Trang

Công chức Địa chính - Xây dựng

0943510393

trangttqd@gmail.com

16

Nguyễn Xuân Tiến

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0912298768

tiennx.pdainai@hatinh.gov.vn

17

Nguyễn Thanh Loan

Công chức Kế toán

0889812889

loannt.ptangiang@hatinh.gov.vn

18

Phan Văn Vũ

Công chức Văn hóa - Xã hội

0915977189

vupv.pdainai@hatinh.gov.vn

19

Lê Đăng Lam

Công chức Văn hóa - Xã hội

0916503531

lamld.pdainai@hatinh.gov.vn

20

Dương Trung Kiên

Phó Chỉ huy trưởng ban CHQS

0978116145

 

21

Trịnh Thị Quỳnh Trang

Công chức Văn phòng

0948128835

trangttq.pdainai@hatinh.gov.vn

22

Nguyễn Thu Hiền

Phó bí thư đoàn TN

0918958188

hiennt.pdainai@hatinh.gov.vn

23

Nguyễn Thị Nga

Phó chủ tịch hội LHPN

0393822055

ngant.pdainai@hatinh.gov.vn

24

Hà Thị Hải Lý

Phó chủ tịch Hội Nông dân

0917561795

lyhth.pdainai@hatinh.gov.vn

25

Nguyễn Thanh Tân

Phó chủ tịch Hội CCB

0946794520

tannt.pdainai@hatinh.gov.vn

26

Nguyễn Công Trực

Chủ tịch hội NCT

0854955967

 
27 Nguyễn Văn Tâm Trưởng ban BCDP

0358010858

 

28

Trịnh Đức Minh

Phó chủ tịch hội khuyến học

0904234787

 

29

Lê Thị Hiền

HT trường Mầm non Đại Nài

0978110866

 

30

Võ Thế Hùng

HT trường tiểu học Đại Nài

0914633023

 

31

Nguyễn Thị Thương

HT trường THCS ĐN

0975839999

 

32

Lê Xuân Tương

Trưởng trạm y tế

0859679499  

33

Nguyễn Thị Phong Lan

Viên chức Y tế

0912175168

 

34

Võ Thị Hoa

Viên chức Y tế

0916885673

 

35

Nguyễn Thị Nga

Viên chức Y tế

0944889979

 

36

Phan Thị Hà Trang

Viên chức Y tế

0985643391

 

37

Nguyễn Minh Lý

Ủy nhiệm thu

0982067257

 

38

Nguyễn Xuân Tùng

Trưởng công an phường

0915422729

 

39

Nguyễn Viết Hoài

Phó trưởng công an phường

0912147385

 

40

Hà Thị An

Công an phường

0911559990

 

41

Trần Văn Khánh

Công an phường

0944189858

 

42

Nguyễn Mậu Thành Long

Công an phường

0968855793

 

43

Nguyễn Văn Tâm

Công an phường

0946453456

 

44

Nguyễn Quốc Việt

Phó trưởng Công an phường

0902122567

 

45

Nguyễn Sơn Tùng

Công an phường

0946206336

 

46

Nguyễn Văn Dũng

Tổ trưởng TDP2

0982614066

 

47

Trần Thị Hồng

BT Chi bộ TDP 2

0917528149

 

48

Nguyễn Thừa Thông

Tổ trưởng TDP 3

0977149703

 

49

Lê Văn Tý

Tổ trưởng TDP 4

0917681052

 

50

Lê Văn Sơn

Tổ trưởng TDP5

0912952090

 

51

Lê Ngọc Anh

BTCB TDP 5

0942071448

 

52

Lê Văn Thành

Tổ trưởng TDP6

0915847469

 

53

Nguyễn Công Trực

BT Chi bộ 6

CT Cao tuổi

 

54

Dương Khởi

Tổ trưởng TDP 7

0918928186

 

55

Nguyễn Thị Hòa

BT Chi bộ TDP 7

0916137889

 

56

Nguyễn Công Lộc

Tổ trưởng TDP 8

0949023362

 

57

Dương Văn Hùng

BT Chi bộ 8

0973682904

 

58

Lê Văn Tuân

Tổ trưởng TDP10

0949803895

 

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 246.163
Online: 16