Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2021 của UBND phường Đại Nài. Trong hai ngày 02, 03 tháng 01 năm 2021. 6/6 tổ dân phố có sản xuất nông nghiệp trên toàn phường đã huy động chi hội nông dân, chi hội phụ nữ và các hộ gia đình có sản xuất nông nghiệp trên toàn phường đồng loạt ra quân nạo vét kênh mương tưới tiêu để phục vụ công tác sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2021.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 246.145
    Online: 6