Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự thành phố Hà Tĩnh, sáng ngày 16/11/2020, hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Đại Nài đã tổ chức khám sơ tuyển cho các nam công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự năm 2020.

        Năm 2020, toàn phường Đại Nài có 126 công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 100 công dân nằm trong diện được tãm hoãn, 05 công dân trong diện được miễn và có 21 công dân nằm trong diện khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 2020.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 193.299
    Online: 9