Tối ngày 11/5/2023, Hội liên hiệp phụ nữ phường Đại Nài - thành phố Hà Tĩnh ra mắt mô hình "Tổ phụ nữ tự quản phân loại rác tại nguồn" tại đơn vị tổ dân phố 4. Dự lễ ra mắt có đại diện Ban Dân vận Thành ủy, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố.

        Tại lễ ra mắt, Hội liên hiệp phụ nữ phường đã thông qua Quyết định thành lập “Tổ phụ nữ tự quản về phân loại rác tại nguồn” của tổ dân phố 4 phường Đại Nài gồm 6 thành viên. Các thành viên trong Ban chủ nhiệm câu lạc bộ có nhiệm vụ tuyên truyền trong Nhân dân về việc phân loại rác tại nguồn, nâng cao nhận thức trong hội viên và Nhân dân về bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, phát động trong nhân dân “Phong trào thực hành tiết kiệm từ phế liệu”…

        Đối với hội viên, có trách nhiệm phân loại rác theo quy định bao gồm: Rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế, qua đó, các hộ gia đình tự phân loại và bỏ rác đúng theo quy đình vào các thùng rác để Công ty cổ phần Môi trường & Công trình đô thị thu gom và đem đi xử lý, các loại rác tái chế được thu gom để bán phế liệu ...

        Cũng tại buổi lễ, 142 hộ gia đình của tổ dân phố 4, được tặng mỗi hộ 2 thùng đựng rác gồm thùng đựng rác vô cơ và thùng đựng rác hữu cơ để phân loại tại nguồn theo đúng quy định.

        Đây là việc làm thiết thực, hiệu quả của Hội liên hiệp phụ nữ phường Đại Nài, đồng thời tạo sự chuyển biến về nhận thức và thay đổi thoái quen trong việc phân loại rác tại các hộ gia đình, góp phần nâng cao nhận thức, ý thứ trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày càng xanh - sạch - đẹp.

        Một số hình ảnh tại lễ ra mắt:


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 224.910
    Online: 19