Ngày 01/02/2023, phường Đại Nài triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết HĐND phường về phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2023

            Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 theo dự báo còn gặp nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguồn lực đầu tư hạn chế... Để đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2023, đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ, tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành; của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể để vượt qua khó khăn, bám sát thực tiễn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

            Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND phường khóa XXI, kỳ họp thứ năm về kế hoạch phát triển Kinh tế- xã hội, Quốc phòng – an ninh năm 2023; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND phường khóa XXI, kỳ họp thứ năm về nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023.

            Tại hội nghị, UBND phường đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

            Tập trung thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố giao; Triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của thành phố. Tổ chức thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường kỳ họp thứ 5 về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh; thu chi ngân sách năm 2023. Tập trung chỉ đạo phát triển TMDV, tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, đảm bảo trật tự kỷ cương đô thị. Phối hợp xây dựng hoàn thành các công trình dự án trên địa bàn phường đã được cấp trên được phê duyệt; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân để huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng công trình mục tiêu; tăng cường công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí. Đẩy mạnh các hoạt động Văn hóa - Xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; Tập trung xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu; xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí Tổ dân phố mẫu, tuyến đường văn minh đô thị, tiến tới xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu vào năm 2025. Thực hiện tốt chính sách người có công và công tác an sinh xã hội; Tăng cường công tác Quốc phòng - An ninh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

            Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, UBND phường đã đề ra những giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực như:

            1. Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo khung kế hoạch, tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng phường văn minh đô thị, tiến tới xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu vào năm 2025.

            2. Thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên phát triển nông nghiệp đô thị, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

            3. Phát triển mạnh thương mại dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi phát triển tiểu thủ công nghiệp.

            4. Tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm chi và chống lãng phí.

            5. Tăng cường công tác quản lý Nhà nƣớc về Tài nguyên và Môi trường.

            6. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường.

            7. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

            8. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

            9. Tăng cường Quốc phòng, An ninh, bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

            10. Phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.

            Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể, liên đoàn cán bộ các tổ dân phố tăng cường phối hợp và tích cực động viên các tầng lớp Nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực thi đua phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

            Một số hình ảnh tại hội nghị:


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 225.000
    Online: 26