Chiều ngày 16/9/2022, UBND phường Đại Nài đã phối hợp với phòng quản ký đô thị thành phố Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp tham vấn ý kiến điều chỉnh quy hoạch di tích lịch sử Núi Nài tỷ lệ 1/500.

        Quy hoạch chi tiết Khu di tích lịch sử - văn hóa Núi Nài, tỷ lệ 1/500 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 02/3/2014. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban cán sự Đảng và tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 22/8/2022 trong đó có nội dung điều chỉnh Quy hoạch Núi Nài, công văn số 2178/UBND-QLĐT ngày 14/9/2022 của UBND thành phố về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh quy hoạch Núi Nài tại phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh.

        Chiều ngày 16/9/2022, UBND phường Đại Nài đã phối hợp với phòng quản ký đô thị thành phố Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp tham vấn ý kiến điều chỉnh quy hoạch di tích lịch sử Núi Nài tỷ lệ 1/500. Tại cuộc họp, phần lớn các ý kiến đều thống nhất với điều chỉnh quy hoạch di tích lịch sử Núi Nài tỷ lệ 1/500.

Một số hình ảnh tại điều chỉnh quy hoạch chi tiết di tích lịch sử Núi Nài tỷ lệ 1/500:

        Và một số hình ảnh tại buổi tham vấn:

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 266.791
    Online: 8