Ngày 19/7/2022, HĐND phường Đại Nài khóa XXI đã tiến hành kỳ họp thứ tư – đây là kỳ họp thường lệ giữ năm 2022.

        Tại kỳ họp này, HĐND phường xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, quyết toán ngân sách nhà nước 2021; đồng thời xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, các Ban HĐND phường; báo cáo, thông báo của UBMTTQVN phường; quyết định Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2023.

        Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 mà Nghị quyết HĐND phường đề ra.

        Một số hình ảnh tại kỳ họp:


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 246.141
    Online: 8