Thực hiện kế hoạch của UBND phường Đại Nài về việc xây dựng phường VMĐT kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025. Sáng ngày 15/7/2022, BCĐ xây dựng phường VMĐT phường đã thành lập đoàn kiểm tra, rà sát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng tổ dân phố mẫu đơn vị TDP 4.

Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra, rà soát và đánh giá việc thực hiện các tiêu chí của đơn vị TDP 4.

Thay mặt đoàn làm việc, chủ trì đã chỉ ra những tiêu chí đã đạt cần tiếp tục nâng cao và những tiêu chí chưa đạt cần tiếp tục tổ chức thực hiện; các đồng chí trong đoàn công tác cũng đã có những nhận xét, đánh giá những mặt đã được, những mặt còn hạn chế trong việc xây dựng TDP mẫu. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đã lắng nghe những báo cáo, kiến nghị đề xuất xủa liên đoàn cán bộ TDP trong việc thực hiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng TDP mẫu.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Bình, phó chủ tịch UBND phường đã kết luận, giao nhiệm vụ cho liên đoàn cán bộ TDP 4 phấn đấu đến cuối năm 2022 hoàn thành các tiêu chí xây dựng tổ dân phố mẫu và được UBND thành phố kiểm tra, đánh giá và công nhận TDP mẫu.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 224.883
    Online: 19