UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG THCS ĐẠI NÀI                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

         Số: 50./TB-THCS                                                         Đại Nài, ngày 15 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH - UBND ngày 26/5/2022 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc huy động trẻ vào trường mầm non, tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2022- 2023;

          Thực hiện Công văn số 229/PGDĐT ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Phòng GD- ĐT thành phố Hà Tĩnh về việc hướng dẫn thực hiện tuyển sinh Mầm Non, Tiểu học và THCS năm học 2022 - 2023;

          Trường THCS Đại Nài xin thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023 như sau:

I. THỜI GIAN:

- Đợt 1: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 31/7/2022 đến 17 giờ, ngày 01/ 08/2022: Chỉ tuyển các đối tượng ưu tiên 1.

- Đợt 2: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 07/08/2022 đến 16 giờ ngày  07/08/2022: tuyển các đối tượng 2 (Nếu còn chỉ tiêu).

- Đợt 3: Các đối tượng khác (nếu còn chỉ tiêu): 7giờ 30 phút ngày 08/08/2022 đến 16 giờ  ngày 08/08/2022.

          II. ĐỐI TƯỢNG:

Là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học có độ tuổi được quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của BGDĐT), có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường Đại Nài, phường Văn Yên, xã Thạch Bình.

  1. Thực hiện ưu tiên tuyển sinh như sau:

Ưu tiên 1: Học sinh có hộ khẩu thường trú và thực tế đang sinh sống trên địa bàn phường Đại Nài, phường Văn Yên, xã Thạch Bình (Theo số liệu phổ cập giáo dục và tổng điều tra Dân số do địa phương cung cấp), sống cùng với bố và mẹ đẻ. Trường hợp một trong hai người (bố hoặc mẹ) không cùng hộ khẩu với con thì phải có hồ sơ minh chứng hộ khẩu ngoại huyện, ngoại tỉnh của người đó (bố hoặc mẹ); trường hợp học sinh thực tế sinh sống trên địa bàn nhưng không sống cùng với cả bố và mẹ thì phải có người đỡ đầu hợp pháp, đồng thời phải có hồ sơ minh chứng hộ khẩu ngoại huyện, ngoại tỉnh hoặc ở nước ngoài... của cả bố và mẹ.

Ưu tiên 2Học sinh có hộ khẩu tạm trú, đang sinh sống trên địa bàn với

bố mẹ là người ngoại tỉnh, ngoại huyện về làm ăn, sinh sống trên địa bàn phường Đại Nài, phường Văn Yên, xã Thạch Bình từ 3 năm trở lên.

Ưu tiên 3: Các đối tượng khác.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM CÓ

- Đơn xin dự tuyển (Theo mẫu của trường);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

Bản chính học bạ;

- Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình tiểu học;

- 01 bản giấy xác nhận thông tin về cư trú

- Các loại hồ sơ minh chứng khác (nếu có).

IV. ĐỊA ĐIỂM:

Tại trường THCS Đại Nài- Thành phố Hà Tĩnh.

V. KẾT QUẢ:

Kết quả sẽ công bố sau khi đã được Phòng GD- ĐT thành phố Hà Tĩnh phê duyệt, dự kiến trước ngày 20/08/2022./.

                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                              

                                                                                         

                                                                                                                                    Nguyễn Thị Thương

                  

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 246.130
    Online: 4