Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thực hiện Công văn số 2989/UBND-NC3 ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức giáo dục, điều chuyển, biệt phái giáo viên năm học 2022 - 2023; Công văn số 1061/SNV-CCVC ngày 10/6/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022 - 2023; Công văn số 1125/SNV-CCVC ngày 17/6/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh về việc thống nhất cơ cấu tuyển dụng và biệt phái giáo viên thành phố Hà Tĩnh năm học 2022 -2023; Công văn số 1256/SGDĐT-TCCB ngày 21/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh về việc thống nhất cơ cấu tuyển dụng giáo viên thành phố Hà Tĩnh năm học 2022 - 2023; Ủy ban nhân dân thành phố thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2022 - 2023, như sau:

        1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

        - Giáo viên mầm non: 03 chỉ tiêu;

        - Giáo viên văn hóa tiểu học: 17 chỉ tiêu.

        2. Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp:

        - Đối với giáo viên mầm non: Giáo viên mầm non hạng III; Mã số: V.07.02.26;

        - Đối với giáo viên văn hóa tiểu học: Giáo viên tiểu học hạng III; Mã số: V.07.03.29.

        3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

        3.1. Điều kiện chung

        Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

        - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

        - Từ đủ 18 tuổi trở lên;

        - Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

        - Có lý lịch rõ ràng;

        - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

        - Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

        3.2. Điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn

        a) Đối với vị trí việc làm giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

        b) Đối với vị trí việc làm giáo viên tiểu học:

        - Giáo viên văn hóa: Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo dục tiểu học.

        3.3 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

        a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

        b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

        4. Phiếu đăng ký dự tuyển:

    Người dự tuyển viên chức trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính; người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu dự tuyển.

        5. Nội dung và hình thức tuyển dụng:

        5.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

        5.2.  Nội dung tuyển dụng: Theo Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

        6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tuyển dụng:

        6.1. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 04/7/2022 (Lưu ý: Khi đăng ký dự tuyển, thí sinh nộp kèm 03 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ người nhận).

        6.2. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh (số 72, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

        6.3. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng:

        - Thời gian: Dự kiến tháng 8/2022.

        - Địa điểm: UBND thành phố sẽ thông báo sau bằng văn bản.

        Thông báo này được đăng tải trên Báo Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử thành phố; phát sóng trên hệ thống truyền thanh thành phố; niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của UBND thành phố và nơi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

        Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với UBND thành phố (qua phòng Nội vụ, số điện thoại: 0915640168/0915443998) để được hướng dẫn.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 224.961
    Online: 19