UBND PHƯỜNG ĐẠI NÀI

BCĐ PC DỊCH COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/TB-BCĐ

Đại Nài, ngày 15 tháng 02 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về ca bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Đại Nài

 

          Kính thưa toàn thể Nhân dân!

Tính từ 8 giờ ngày 13/02/2022 đến 8 giờ ngày 15/02/2022, tại địa bàn phường Đại Nài phát hiện 05 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Gồm: Bệnh nhân N.T.T.H, sinh năm 1971 đơn vị TDP 5; bệnh nhân N.T.S, sinh năm 1959, đơn vị TDP 4; bệnh nhân N.T.B.C, sinh năm 2011, đơn vị TDP 5; bệnh nhân N.C.K.L, sinh năm 2016, đơn vị TDP 5; bệnh nhân N.H.T, sinh năm 1980, đơn vị TDP 5.

Tính từ ngày 01/01/2022 đến 8 giờ ngày 15/02/2022, trên địa bàn phường Đại Nài đã có 33 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó: có 24 ca tại cộng đồng, 9 ca đã được cách ly, theo dõi y tế và có 11 ca đã khỏi bệnh.

          Để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn phường, BCĐ phòng, chống dịch covid-19 phường Đại Nài yêu cầu toàn thể Nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

          1. Những ai đã tiếp xúc với các F0 và các F1 liên quan đến các ca F0 trên khẩn trương đến trạm y tế phường để khai báo và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn của y tế.

2. Mọi người dân trên địa bàn phường không được lơ là, chủ quan trong biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện tốt khuyến cáo 5K + tiêm phòng của bộ y tế.

3. Đề nghị các hoạt động tôn giáo không tụ tập đông người để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

4. Đề nghị toàn thể Nhân dân trên địa bàn không tổ chức giao lưu, gặp mặt đầu Xuân để thưc hiện tốt việc kiểm soát dịch bệnh.

5. Việc tổ chức đám cưới, đám tang phải đảm bảo quy định phòng dịch và không quá 50 người tham gia.

          Trên đây là thống báo của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường Đại Nài về các ca bệnh trên địa bàn phường Đại Nài. Đề nghị liên đoàn cán bộ các TDP, tổ covid cộng đồng và toàn thể Nhân dân trên địa bàn toàn phường thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND phường;

- UBMTTQ và các đoàn thể phường;

- BCĐ PC dịch Covid-19 phường;

- Công an phường;

- Trạm y tế phường;

- Liên đoàn cán bộ các TDP;

- Tổ covid cộng đồng;

- Lưu VP, VH.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Phạm Mạnh Hiền

CT. UBND PHƯỜNG

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 184.146
    Online: 13