UBND PHƯỜNG ĐẠI NÀI

BCĐ PC DỊCH COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/TB-BCĐ

Đại Nài, ngày 13 tháng 02 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về ca bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Đại Nài

 

          Kính thưa toàn thể Nhân dân!

            Tính từ 8 giờ ngày 11/02/2022 đến 8 giờ ngày 13/02/2022, tại địa bàn phường Đại Nài phát hiện 10 ca nhiễm Covid-19 trong 09 ca nhiễm cộng đồng và 01 ca nhiễm là F1 đã được cách ly y tế tại nhà. 09 ca nhiễm cộng đồng gồm có:

           1. Bệnh nhân N.T.K.D – Sinh năm 2000 – TDP 8

           2. Bệnh nhân P.T.C.N – Sinh năm 2004 – TDP 5.

           3. Bệnh nhân Đ.T.L – Sinh năm 1990 – TDP 4

           4. Bệnh nhân H.T.V – Sinh năm 1942 – TDP 8

           5. Bệnh nhân N.C.T – Sinh năm 1964 – TDP 8

           6. Bệnh nhân D.T.T– Sinh  năm 1971 – TDP 8

           7. Bệnh nhân T.T.T.N – Sinh năm 1981 – TDP 7

          8. Bệnh nhân H.T.B.T – Sinh năm 2008 – TDP 7

          9. Bệnh nhân B.B.C – Sinh năm 2012 – TDP 4

          01 ca nhiễm là F1 của F0 T.T.H.T xã Thạch Bình đã được cách ly y tế tại nhà là bệnh nhân N.T.H, sinh năm 1965, TDP 5.

          Tính từ ngày 03/12/2021 đến 8 giờ ngày 13/02/2022, trên địa bàn phường Đại Nài đã có 34 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó: có 24 ca tại cộng đồng, 10 ca đã được cách ly, theo dõi y tế và có 16 ca đã khỏi bệnh.

          Để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn phường, BCĐ phòng, chống dịch covid-19 phường Đại Nài yêu cầu toàn thể Nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

          1. Những ai đã tiếp xúc với các F0 và các F1 liên quan đến các ca F0 trên khẩn trương đến trạm y tế phường để khai báo và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn của y tế.

          2. Mọi người dân trên địa bàn phường không được lơ là, chủ quan trong biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện tốt khuyến cáo 5K + tiêm phòng của bộ y tế.

          3. Đề nghị các Dòng họ và các gia đình tổ chức lễ rằm tháng Giêng không tụ tập đông người để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

         4. Đề nghị toàn thể Nhân dân trên địa bàn không tổ chức giao lưu, gặp mặt đầu Xuân để thưc hiện tốt việc kiểm soát dịch bệnh.

        5. Việc tổ chức đám cưới, đám tang phải đảm bảo quy định phòng dịch và không quá 50 người tham gia.

          Trên đây là thống báo của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường Đại Nài về ca bệnh số 25 đến 34 trên địa bàn phường Đại Nài. Đề nghị liên đoàn cán bộ các TDP, tổ covid cộng đồng và toàn thể Nhân dân trên địa bàn toàn phường thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND phường;

- UBMTTQ và các đoàn thể phường;

- BCĐ PC dịch Covid-19 phường;

- Công an phường;

- Trạm y tế phường;

- Liên đoàn cán bộ các TDP;

- Tổ covid cộng đồng;

- Lưu VP, VH.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Mạnh Hiền

CT. UBND PHƯỜNG

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 184.102
    Online: 8