UBND PHƯỜNG ĐẠI NÀI

BCĐ PC DỊCH COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/TB-BCĐ

Đại Nài, ngày 11 tháng 02 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Đại Nài

 

          Kính thưa toàn thể nhân dân!

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh nói chung và phường Đại Nài nói riêng đang diễn biến hết sức phức tạp, đã liên tiếp ghi nhận các ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ở mức cao (trong ngày 09/02/2022 là 4 ca F0 và từ 8h00 ngày 10/02 đến 8 giờ ngày 11/02/2022 có thêm 3 ca F0).

Để bảo vệ sức khỏe của mỗi một người dân, cho người thân và cả cộng đồng, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường Đại Nài đề nghị người dân trên địa bàn phường thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dịch vụ tại các Trạm Y tế phường (có thu phí) hoặc tự mua các test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 về tự test tại nhà

- Sau khi Test nhanh nếu có kết quả dương tính thì cách ly điều trị tại nhà nếu đủ điều kiện hoặc tại các cơ sở y tế.

- Nếu có kết quả âm tính thì tiếp tục đề cao trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định hiện hành để tự bảo vệ chính mình và cộng đồng.

2. Đề nghị các Dòng họ và các gia đình tổ chức lễ rằm tháng Giêng không tụ tập đông người để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

3. Đề nghị toàn thể Nhân dân trên địa bàn không tổ chức giao lưu, gặp mặt đầu Xuân để thưc hiện tốt việc kiểm soát dịch bệnh.

4. Việc tổ chức đám cưới, đám tang phải đảm bảo quy định phòng dịch và không quá 50 người tham gia.

          Trên đây là thống báo của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường Đại Nài về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Đại Nài .

Nhận được thông báo này, đề nghị liên đoàn cán bộ các TDP, tổ covid cộng đồng và toàn thể Nhân dân trên địa bàn toàn phường thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND phường;

- UBMTTQ và các đoàn thể phường;

- BCĐ PC dịch Covid-19 phường;

- Công an phường;

- Trạm y tế phường;

- Liên đoàn cán bộ các TDP;

- Tổ covid cộng đồng;

- Lưu VP, VH.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Lê Văn Bình

PCT. UBND PHƯỜNG

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 246.152
    Online: 9