THỂ LỆ

 
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số lĩnh vực Công Thương; quy định pháp luật và các kỹ năng về thương mại điện tử

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-SCT ngày 15/02/2023 của Sở Công Thương về Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số lĩnh vực Công Thương; quy định pháp luật và các kỹ năng về thương mại điện tử;
Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-SCT ngày 20/02/2023 của Sở Công Thương về Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số lĩnh vực Công Thương; quy định pháp luật và các kỹ năng về thương mại điện tử;
 Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:
I. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Tên Cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số lĩnh vực Công Thương; quy định pháp luật và các kỹ năng về thương mại điện tử.
2. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký và những người trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Nội dung thi
- Luật Giao dịch điện tử 2005;
- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử; Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử;
- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và vảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí;
- Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương về quản lý website thương mại điện tử;
- Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương về quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động;
- Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18/01/2022 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động;
Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025;
- Các kiến thức, kỹ năng về mua bán hàng trực tuyến; Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday; các sàn thương mại điện tử phổ biến ở Việt Nam…
2. Hình thức thi
- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương.
Người tham gia dự thi truy cập vào địa chỉ: http://socongthuong.hatinh.gov.vn/, tiến hành tạo tài khoản và đăng nhập để dự thi. Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng một tài khoản duy nhất. Tài khoản hợp lệ là tài khoản đăng ký chính xác cụ thể thông tin cá nhân, đơn vị công tác hoặc địa chỉ cư trú; tiếp nhận thông tin cuộc thi từ đơn vị nào chỉ đạo.
Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 20 phút/lần thi (gồm 10 câu trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng người tham gia Cuộc thi tuần).
Mỗi cá nhân có thể tham gia thi không quá 03 lần trong Cuộc thi tuần, nhưng chỉ được công nhận 01 kết quả có số đáp án trả lời đúng nhiều nhất đồng thời có thời gian trả lời ngắn nhất trong số các lần thi. Kết quả mỗi tuần thi được công bố vào ngày thứ 3 tuần sau đó.
Sau khi kết thúc 03 tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba và trao giải cho các tập thể tích cực tham gia Cuộc thi.
3. Thời gian tổ chức Cuộc thi
Cuộc thi sẽ diễn ra trong 03 tuần thi, từ ngày 13/3/2023 đến hết ngày 02/4/2023. Tuần thi bắt đầu từ 09h00 ngày Thứ hai, kết thúc vào 00h00 ngày Chủ nhật hàng tuần. 
Tổng kết và trao giải: Dự kiến ngày 25/4/2023.
III. CÁCH THỨC THI
Bước 1: Đăng ký dự thi
Thí sinh sử dụng các thiết bị điện tử đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng...) có kết nối Internet để truy cập chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến về chuyển đổi số và thương mại điện tử” trên Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương. Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ để đăng ký dự thi, thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được mặc định.
Lưu ý:
Thông tin về người đăng ký dự thi hợp lệ sẽ là một trong các căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét trao giải. Bài dự thi của cá nhân sẽ bị coi là không hợp lệ nếu Ban Tổ chức phát hiện có thông tin đăng ký không chính xác.
Bước 2: Làm bài thi
Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 20 phút/lần thi (gồm 10 câu trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng người tham gia Cuộc thi tuần). Đối với 10 câu trắc nghiệm, thí sinh lựa chọn 01 đáp án đúng/01 câu hỏi để trả lời.
Mỗi cá nhân có thể tham gia thi không quá 03 lần trong Cuộc thi tuần, nhưng chỉ được công nhận 01 kết quả có số đáp án trả lời đúng nhiều nhất, nếu các kết quả có số đáp án trả lời đúng bằng nhau thì chọn kết quả có có thời gian trả lời ngắn nhất trong số các lần thi.
IV. CÁCH THỨC XÉT GIẢI
- Xét giải cá nhân: Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ kết quả trả lời phần thi trắc nghiệm và trả lời câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia cuộc thi để trao giải thưởng Nhất, Nhì, Ba.
Người đạt giải là người có số điểm thi theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định của Thể lệ. Trường hợp nhiều người dự thi có số lượng câu trắc nghiệm trả lời đúng bằng nhau sẽ xử lý như sau:
+ Người đạt giải là người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia cuộc thi.
+ Nếu có nhiều người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia cuộc thi thì ưu tiên người có thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây). Trường hợp đặc biệt khác do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.
- Xét giải tập thể: Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét những đơn vị tích cực, có số lượt thí sinh tham gia lớn trong suốt 03 Cuộc thi tuần.
V. GIẢI THƯỞNG
1. Giải tuần (trao cho cá nhân):
- 01 giải Nhất: 1.000.000 đồng/giải.
- 02 giải Nhì: 800.000 đồng/giải.
- 03 giải Ba: 500.000 đồng/giải.
Giải thưởng gồm giấy chứng nhận của Sở Công Thương và tiền thưởng.
2. Giải chung cuộc (trao cho đơn vị tích cực chỉ đạo cuộc thi).
Sau 03 tuần thi Ban Tổ chức căn cứ vào kết quả triển khai Cuộc thi để trao thưởng cho các tập thể tích cực, có số lượt thí sinh tham gia lớn. Cụ thể như sau:
- 01 giải Nhất: 3.000.000 đồng/giải.
- 01 giải Nhì: 2.500.000 đồng/giải.
- 01 giải Ba: 2.000.000 đồng/giải.
Giải thưởng gồm giấy chứng nhận của Sở Công Thương và tiền thưởng.
VI. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CUỘC THI
1. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp sau:
a) Sử dụng thông tin không chính xác hoặc không có thật để đăng ký dự thi;
b) Sử dụng thông tin của người khác để dự thi hoặc cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân của mình để người khác dự thi;
c) Nhờ người khác thi hộ, thi hộ người khác hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống làm ảnh hưởng hoặc sai lệch kết quả bài thi;
d) Có hành vi khác vi phạm về đạo đức, thuần phong mỹ tục, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn thông tin của Cuộc thi.
2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết.
Thời gian nhận khiếu nại: 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm Ban Tổ chức thông báo kết quả Cuộc thi.
Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.
VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ
1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi:
Địa chỉ: http://socongthuong.hatinh.gov.vn/.
2. Hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia Cuộc thi:
Điện thoại:  0913.528.910 (Ông Lê Viết Kiên); 0819.026.489 (Bà Tôn Thị Thu Trang).
(Thời gian liên hệ: sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 14h00 đến 17h30 các ngày làm việc trong tuần).
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số lĩnh vực Công Thương; quy định pháp luật và các kỹ năng về thương mại điện tử. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Ban Tổ chức Cuộc thi để được giải đáp, hỗ trợ./.
 
Nơi nhận:
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Ban Tổ chức Cuộc thi;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLTM.
TM BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TRƯỞNG BAN


Hoàng Văn Quảng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 246.170
    Online: 7