Từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 sẽ xử lý cuộc gọi rác, tin nhắn rác, thư điện tử rác.

https://ict.hatinh.gov.vn/nghi-dinh-so-91-2020-nd-cp-cua-chinh-phu-ve-chong-tin-nhan-racthu-dien-tu-raccuoc-goi-rac-1601339819.html


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 152.139
    Online: 12