Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 10/9/2020 của UBND phường Đại Nài về việc đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn phường năm 2020.

          Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND phường Đại Nài về việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung Thu trên địa bàn phường Đại Nài năm 2020.

          Ngày 22/9/2020, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm phường Đại Nài đã tiến hành kiểm tra công tác VSATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường Đại Nài. Đặc biệt là kiểm tra các cơ sở kinh doanh xung quanh các trường học trên địa bàn, các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ tết Trung Thu năm 2020.

          Một số hình ảnh liên quan:Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 10/9/2020 của UBND phường Đại Nài về việc đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn phường năm 2020.

          Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND phường Đại Nài về việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung Thu trên địa bàn phường Đại Nài năm 2020.

          Ngày 22/9/2020, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm phường Đại Nài đã tiến hành kiểm tra công tác VSATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường Đại Nài. Đặc biệt là kiểm tra các cơ sở kinh doanh xung quanh các trường học trên địa bàn, các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ tết Trung Thu năm 2020.

          Một số hình ảnh liên quan:


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 152.215
    Online: 20