Sáng ngày 11/05/2021, Ủy ban bầu tổ chức họp UBBC mở rộng triển khai hướng dẫn nghiệp vụ công tác Bầu cử.  Đồng chí Lê Thị Loan - Chủ tịch HĐ bầu cử phường, chủ trì hội nghị và triển khai các nội dung Hướng dẫn nghiệp vụ Bầu cử  Hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các nội dung liên quan đến: Công tác trang trí, bố trí các vị trí theo quy định, công tác hướng dẫn cử tri bỏ phiếu, các quy định về thẻ cử tri, các quy định về phiếu bầu, các trường hợp sử dụng hòm phiếu phụ..... Đặc biệt nhấn mạnh đảm bảo công tác phòng chống dịch và thực hiện tốt Hướng dẫn 5K của Bộ Y Tế trong tổ chức Bầu cử. 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 246.136
    Online: 7