Hưởng ứng Lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố Hà Tĩnh năm 2023 và thực hiện cao điểm triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố. Chiều ngày 09/8/2023, UBND phường Đại Nài đã tổ chức tổ chức hội nghị triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số; tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến cho cán bộ, công chức, người lao động cho các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn, đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên, người đi tiên phong trong công tác chuyển đổi số.

        Nghị quyết 76 ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 đã xác định công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

        Bám sát Nghị quyết của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, triển khai của tỉnh; thời gian qua, Thành phố, phường đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp với quan điểm "Lấy con người là trung tâm, cải cách dẫn dắt, công nghệ hỗ trợ thúc đẩy".

        Với quan điểm đó, công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng các cơ sở dữ liệu, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quan tâm đẩy mạnh. Đến nay trên toàn phường đã cấp hơn 4.900 thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử; kích hoạt trên 4.100 tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân; hoàn thành tích hợp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chia sẻ dữ liệu của các ngành, đơn vị, tạo đột phá trong phát triển công dân số, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực, phát triển chính quyền số, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyển đổi số, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, kỹ năng số, đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, hướng đến phát triển xã hội số, kinh tế số.

        Cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Việc gửi, nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử và chuẩn hóa chế độ thông tin, báo cáo được đẩy mạnh. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến được cải thiện, đến nay phường đã cung cấp hơn 90 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và của Quốc gia; 06 tháng đầu năm 2023, đã tiếp nhận, giải quyết hơn 750 hồ sơ trực tuyến.

        Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số mặc dù đã có sự tập trung nhưng kết quả chưa cao, thói quen sử dụng hồ sơ giấy, nộp hồ sơ trực tiếp, sử dụng tiền mặt trong thanh toán của người dân chậm thay đổi; khả năng tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số của người dân còn hạn chế; hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích chưa nhiều…

        Với mục tiêu thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính gắn với Chuyển đổi số, thành phố Hà Tĩnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số” năm 2023, nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030, tầm quan trọng của Chuyển đổi số trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.  Qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp, trong Nhân dân để cùng chung tay thực hiện Cải cách hành chính, Chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố.

        Để Cuộc thi được phổ biến rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia. Đồng chí Phạm Mạnh Hiền, chủ tịch UBND phường đã phát biểu phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cải cách hành chính và chính quyền số. Để hội thi thành công và lan tỏa trong toàn thể quần chúng Nhân dân, đồng chí Phạm Mạnh Hiền đã yêu cầu tập trung thực hiện các nội dung sau:

        1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để Cuộc thi được phổ biến rộng rãi và thu hút đông đảo các thành phần tham gia, hưởng ứng. Quán triệt tinh thần tự giác, tích cực nghiên cứu tìm hiểu các quy định của pháp luật về chuyển đổi số, cải cách hành chính đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong cơ quan, đơn vị, trường học để tham gia đầy đủ, có chất lượng các tuần thi;

        2. Tập hợp những hoạt động cụ thể, hình ảnh đẹp của cơ quan, đơn vị mình trong suốt thời gian tham gia Cuộc thi gửi về Ban Tổ chức để chia sẻ những hình ảnh, hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc thi, góp phần cổ vũ, lan tỏa ý nghĩa của Cuộc thi.

        3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể phường đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên xung kích, đi đầu tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

        4. Đề nghị liên đoàn cán bộ các tổ dân phố tuyên tuyền trên hệ thống tryền thanh, quan các trang mạng zalo và các cuộc sinh hoạt để tuyên truyền vân động Nhân dân thực hiện.

    Một số  hình ảnh tại hội nghị:


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 266.781
    Online: 13