THÔNG BÁO

  Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo phường tháng 8  năm 2023

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính Phủ quy định quy trình tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xữ lý những phản ánh, kiến nghị của công dân.

Ủy ban nhân dân Phường Đại Nài thông báo lịch tiếp công dân; Thành phần tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023, như sau:

- Đ/c Phạm Mạnh Hiền, Chủ tịch UBND phường - chủ trì buổi tiếp công dân.

- Các đồng chí công chức chuyên môn có liên quan đến nội dung mà công dân có ý kiến.

- Kính mời đồng chí: Trần Trọng Dũng, Bí thư Đảng ủy phường cùng tham dự.

Thời gian: Buổi sáng từ 08h00 – 11h00; Buổi chiều từ 14h00 – 17h00.

Các ngày:  03/08; 10/08; 17/08; 24/08; 31/8  trong tháng.

Địa điểm: Phòng tiếp công dân trung tâm hành chính phường Đại Nài.

Số 15A, đường Lê Duy Điếm, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 224.944
    Online: 24