Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp như trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân...

https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/infographics-nhung-truyen-thong-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/243911.htm?fbclid=IwAR0DMT9BwNQrda29NOzIbSfPDII8vbF9Yo16RQoAIVbegXITpiTngJkAmX8


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 266.806
    Online: 18