Ngày17/7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà tĩnh đã ban hành Nghị Quyết số 151/2019/NQ-HĐND về việc bổ sung một số chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2019. Sau đây là nội dung Nghị Quyết.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 152.137
    Online: 10