Nhằm nâng cao kỷ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đội ngũ cán bộ, công chức phường, đặc biệt là nâng cao khả năng sử dụng phần mềm hồ sơ công việc vào trong công việc hằng ngày. Ngày 09/8/2020, UBND phường Đại Nài phối hợp với Trung tâm CNTT và Truyền thông Hà Tĩnh tổ chức tập huấn cho hơn 30 đồng chí là cán bộ, công chức, bán chuyên trách, lực lượng công an và lực lượng y tế phường về kỷ năng soạn thảo văn bản cơ bản và kỷ năng sử dụng phần mềm hồ sơ công việc vào trong công việc hằng ngày.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 152.151
    Online: 12