Thực hiện kế hoạch số 131-KH/BTCTW ngày 19/3/2018 của Ban tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ III năm 2018. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban tổ chức và ban hành kế hoạch tổ chức giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng giai đoạn 2018 - 2020.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Đại Nài
     Liên kết website
    Thống kê: 17.744
    Online: 15