Ngày 16/7/2019, Hội đồng nhân dân phường Đại Nài tổ chức kỳ họp thứ VIII khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

        Về tham dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lương Quốc Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Tĩnh; các đồng chí đại biểu HĐND Thành phố bầu tại địa bàn; Các vị đại biểu HĐND phường khoá XX; các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch các Hội xã hội; Ban giám hiệu các Nhà trường; các đồng chí là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các Tổ dân phố trên địa bàn.

        Tại kỳ họp thứ VIII đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND phường. Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội của phường ổn định và phát triển. Các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định. Thu ngân sách ước đạt 3,022 tỷ đồng/5,791 tỷ đồng, đạt 52,18% so với KH thành phố; đạt 52,0% so với KH HĐND phường giao; Chi ngân sách ước thực hiện 2,75 tỷ đồng/5,65 tỷ đồng đạt 48,7% kế hoạch HĐND phường giao… Tăng cường công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, vệ sinh môi trường; Văn hoá, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư và phát triển. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, đời sống của nhân dân cơ bản ổn định, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,40%, hộ cận nghèo 2,6%; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quân sự - quốc phòng địa phương được giữ vững….

        Về xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, đến nay qua sự đánh giá của Tổ công tác Thành phố thì phường đạt 83,5 điểm/100 điểm.

        Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Qua báo cáo cho thấy: 6 tháng đầu năm hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND đã duy trì thường xuyên và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng quy định; công tác chuẩn bị cho các kỳ họp, các buổi tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND các cấp được chuẩn bị chu đáo; các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo kịp thời, đạt chất lượng…

        Cũng tại kỳ họp Uỷ ban MTTQ phường cũng đã thông qua báo cáo về công tác tham gia giám sát và xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, những ý kiến, kiến nghị đề xuất với HĐND phường. Đồng thời UBND phường cũng đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018. Nhiều báo cáo, tờ trình cũng được trình bày tại kỳ họp.

        Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác… Từ đó chỉ ra những giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

        6 tháng cuối năm 2019, phường Đại Nài tiếp tục tập trung, nỗ lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu và chi ngân sách theo kế hoạch; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thông tin, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khoẻ... HĐND tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, nâng cao chất lượng các kỳ họp, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri…

        Với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu đã thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp về các nội dung như: Công tác điều hành nước để nhân dân yên tâm sản xuất, công tác vệ sinh môi trường, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân...

        Về dự và phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lương Quốc Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Tĩnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà phường Đại Nài đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị trong thời gian tới cấp uỷ, chính quyền và nhân dân phường Đại Nài cần tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các Chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; củng cố và nâng cao các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác văn hóa, xã hội; HĐND phường tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, nâng cao chất lượng các kỳ họp, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời tiếp thu, phản ánh đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri...

        Kỳ họp thứ VIII HĐND phường khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua 3 dự thảo Nghị quyết./.​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Đại Nài
     Liên kết website
    Thống kê: 17.707
    Online: 14