1. Thông tin chung: 
      Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân phường Đại Nài

      Địa chỉ         : Số 15 đường Lê Duy Điếm, Tổ dân phố 6, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh

      Điện thoại    : 02393.885377

2. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Xuân Hương

Phó bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường

    2 Nguyễn Hữu Quân Phó chủ tịch UBND phường

 

3. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phan Huy Hà

Trưởng công an phường

2

Nguyễn Hữu Sơn

Chỉ huy trưởng BCH quân sự phường

 

4.  Công chức chuyên môn UBND phường

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thị Bình

Văn phòng UBND phường
2 Trần Thị Loan

Tư pháp hộ tịch

3 Phan Văn Vũ

Văn hóa xã hội

4 Lê Đăng Lam

Văn hóa xã hội

5 Nguyễn Xuân Tiến

Kế toán ngân sách

6 Trần Thị Hồng Hải

Kế toán ngân sách

7 Nguyễn Đình Lợi

Địa chính xây dựng

8 Nguyễn Thanh Phong

Địa chính xây dựng

9 Trịnh Thị Quỳnh Trang

Văn phòng UBND

10 Dương Trung Kiên

Phó chỉ huy trưởng BCH quân sự phường

11 Lê Thanh Bình

Trưởng ban bảo vệ dân phố

 

 

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Đại Nài
 Liên kết website
Thống kê: 20.528
Online: 6