Tên tổ chức: UBND phường Đại Nài

Địa chỉ: Số nhà 15, đường Lê Duy Điếm, Tổ dân phố 6, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 02393885377

Cơ cấu tổ chức:

I. Lãnh đạo UBND

Thứ tự

Họ và tên Chức vụ
1

Phạm Mạnh Hiền

Chủ tịch UBND
2

Lê Văn Bình

Phó chủ tịch UBND

II. Công chức chuyên môn

Thứ tự

Họ và tên Chức vụ
1

Lê Thị Bình

Văn phòng UBND
2

Trần Thị Loan

Tư pháp - Hộ tịch
3

Nguyễn Xuân Tiến

Tư pháp - Hộ tịch
4

Nguyễn Thị Thanh Loan

Kế toán - Ngân sách
5

Lê Đăng Lam

Văn hóa - Xã hội
6

Đoàn Mạnh Cường

Địa chính - Xây dựng
7

Nguyễn Hữu Sơn

Chỉ huy trưởng ban CHQS
8 Phan Văn Vũ

Văn hóa - Xã hội

9 Nguyễn Thị Thu Trang

Địa chính - Xây dựng

10 Trịnh Thị Quỳnh Trang

Văn phòng UBND

III. Cán bộ không chuyên trách, hợp đồng

Thứ tự

Họ và tên Chức vụ
1

Nguyễn Văn Tâm

Trưởng ban BVDP, đội QLĐT
2

Dương Trung Kiên

Chỉ huy phó ban CHQS
3

Nguyễn Thu Hiền

Phụ trách truyền thanh
4

Lê Thanh Bình

Phụ trách nông nghiệp


 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 212.054
Online: 8