1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân Phường Đại Nài

Địa chỉ          : SN 15, đường Lê Duy Điếm, Tổ dân phố 6, Phường Đại Nài

Điện thoại     : 02393.885377

2. Thường trực HĐND phường: 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1


Lê Thị Loan

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2

Lê Văn Bình

Phó chủ tịch HĐND phường

    3. Các ban của HĐND phường

    Ban Kinh tế xã hội

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Công Tiến

CT. UBMTTQ phường, trưởn ban

2

Lê Thị Việt Nga

BT đoàn TN

3

Nguyễn Văn Tâm

Đại biểu HĐND

4

 

 

5

 

 

 

   

Ban Pháp chế

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Lê Văn Tý

Trưởng Ban

2

Lê Thị Tịnh

Phó Ban

3

Nguyễn Thị Nga

Thành viên

4

Dương Thị Hiền

Thành viên

5

Trịnh Thị Mỹ Lê

Thành viên

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Đại Nài
 Liên kết website
Thống kê: 22.269
Online: 8