CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. Thường trực hội đồng nhân dân phường

Thứ tự

Họ và tên Chức vụ

1

Lê Thị Loan Chủ tịch HĐND

2

Lê Văn Bình Phó chủ tịch HĐND

II. 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 83.631
Online: 10