TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

1

Lê Thị Loan

BT Đảng ủy – CT. HĐND

loanlt.pdn@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Xuân Hương

PBT Đảng ủy - CT. UBND

huongnx.pdn@hatinh.gov.vn

3

Lê Thị Tịnh

PBT Đảng ủy

tinhlt.pdn@hatinh.gov.vn

4

Lê Văn Bình

PCT. HĐND

binhlv@hatinh.gov.vn

5

Nguyễn Công Tiến

CT. UBMTTQ

tiennc.pdn@hatinh.gov.vn

6

Nguyễn Hữu Quân

PCT. UBND

quannh.pdn@hatinh.gov.vn

7

Lê Văn Tý

CT. Hội CCB

tylv.pdn@hatinh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Nga

CT. Hội LHPN

ngant.pdn@hatinh.gov.vn

9

Phạm Trung Hiếu

CT. Hội ND

hieupt.pdn@hatinh.gov.vn

10

Lê Thị Việt Nga

BT đoàn

ngaltv.pdn@hatinh.gov.vn

11

Nguyễn Hữu Sơn

Phường đội

sonnh.pdn@hatinh.gov.vn

12

Nguyễn Xuân Tiến

Kế toán

tiennt.pdn@hatinh.gov.vn

13

Trần Thị Hồng Hải

Kế toán

haitth.pdn@hatinh.gov.vn

14

Lê Đăng Lam

Văn hóa

lamld.pdn@hatinh.gov.vn

15

Phan Văn Vũ

Văn hóa

vupv.pdn@hatinh.gov.vn

16

Trần Thị Loan

Tư pháp

loantt.pdn@hatinh.gov.vn

17

Lê Thị Bình

Văn phòng

binhlt.pdn@hatinh.gov.vn

18

Nguyễn Thanh Phong

Địa chính

phongnt.pdn@hatinh.gov.vn

19

Nguyễn Đình Lợi

Địa chính

loind.pdn@hatinh.gov.vn

20

Lê Thanh Bình

Đô thị

binhlt@hatinh.gov.vn

21

Dương Thị Hiền

VP Đảng ủy

hiendt@hatinh.gov.vn

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Đại Nài
 Liên kết website
Thống kê: 20.530
Online: 6