I. Thông tin chung

Tên cơ quan: UBMTTQ và các tổ chức thành viên Phường Đại Nài

Địa chỉ          : SN 15, đường Lê Duy Điếm, Tổ dân phố 6, Phường Đại Nài

Điện thoại     : 02393.885377

II. Thường trực UBMTTQ phường:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Công Tiến

Chủ tịch

2

Lê Hữu Mai

Phó chủ tịch

3

Lê Thị Tịnh

Phó chủ tịch

4

Nguyễn Thị Nga

Ủy viên

5

Lê Văn Tý

Ủy viên

III. Các tổ chức thành viên

1. Hội cựu chiến binh phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Văn Tý

Chủ tịch

2

Nguyễn Thanh Tân

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Công Trực

Ủy viên

2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thị Việt Nga

Bí thư

2

Nguyễn Thu Hiền

Phó bí thư

3

Nguyễn Minh Hoàng

Ủy viên

3. Hội liên hiệp phụ nữ phường:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Nga

Chủ tịch

2

Dương Thị Hiền

Phó chủ tịch

4. Hội nông dân phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Trung Hiếu

Chủ tịch

2

Hà Thị Hải Lý

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Văn Tâm

Ủy viên

5. Hội người cao tuổi phường:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Hữu Mai

Chủ tịch

2

Nguyễn Mậu

Phó chủ tịch

6. Hội cựu giáo chức phường:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trịnh Đức Minh

Chủ tịch

2

Phan Thị Lan

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Thị Hồng Lục

Ủy viên

7. Hội khuyến học phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Hữu Quân

Chủ tịch

2

Trịnh Đức Minh

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Thị Nga

Ủy viên

8. Hội chữ thập đỏ (tàn tật, mồ côi, người mù, chất độc hóa học) phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thanh Tân

Chủ tịch

2

Nguyễn Hữu Quân

Phó chủ tịch

3

Dương Thị Hiền

Ủy viên

9. Hội liên hiệp thanh niên phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thị Việt Nga

Chủ tịch

2

Nguyễn Thu Hiền

Phó chủ tịch

3

Phan Văn Vũ

Phó chủ tịch

10. Hội cựu thanh niên xung phong phường:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hồ Quang Quế

Chủ tịch

2

Nguyễn Công Thức

Phó chủ tịch

3

Lê Thị Việt Nga

Phó chủ tịch

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Đại Nài
 Liên kết website
Thống kê: 20.536
Online: 4